សេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ “ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី” សូមស្វាគមន៍!

សួស្តីប្អូនៗសិស្សានុសិស្សជាទីមេត្រី! ការសិក្សាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ចំពោះប្អូនៗពុំអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបាន​ឡើយ​។ ដូច្នេះ​ ចូរប្អូនខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែដើម្បីអនាគតខ្លួនឯង​ គ្រួសារ​ និងសង្គមជាតិ។​ ប្អូនត្រូវចងចាំថា​ ការ​សិក្សារៀនសូត្រគឺជាកាវិនិយោគធនធានបញ្ញាតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់យុវភាព​ និងបន្តរៀងរហូតទៅគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់​ឡើយ។​ បើឈប់រៀនពេលណានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្ងង់នៅពេលនោះជាក់ជាពុំខាន។​ សូមកុំឲ្យវ័យដ៏មានសក្តានុពលនេះកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍!

Welcome to  “KhmerEasy Tutoring Service”! 

Hello students, Ladies and Gentlemen! The study is very important for you than anything. So you must study hard for your future, families and society. You have to remember that learning is an investment intellectual resource from childhood until adolescence and continue forever. If you stop learning you’ll become illiteracy. Do not let your potential has passed away!   Please register  here

For more infomation:
Tel: 085/070 949846
Email: khmereasyservice@gmail.com
website:  www.khmereasytutor.blogspot.com
Thanks!

629
Share Button